ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ขยายเวลาการเลื่อนสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ฉบับที่ 3) จากเดิม วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่