**รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563**
-------------------------------------------------------
ตั้งแต่วันนี้ - 25 ตุลาคม 2563 ณ งานวิชาทหารและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)
** รายงานตัวและปฐมนิเทศ **
#ทุกคน #พร้อมสวมเครื่องแบบวิชาทหารให้เรียบร้อย #หากไม่มาในวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดจะไม่ได้เข้าเรียนวิชาทหารในปีการศึกษาดังกล่าว
ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดี-รังสิต
- นศท.ชั้นปี 1,2,4 เริ่มเวลา 07.30 - 12.00 น.
- นศท.ชั้นปี 3,5 เริ่มเวลา 12.30 - 17.00 น.
.
รายลละเอียดการสมัคร >> https://drive.google.com/file/d/1zI-D3RgyyDam0hzeQbBhpIkYZbMGxTyz/view?fbclid=IwAR1gGXUGHe1UPn93xpBvVfkaDzBIjMcB8T1p_DHW_Uq_ZyANDJxxUsVyZNU
สอบถามเพิ่มเติม 0 2287 9600 ต่อ 7621, 7622 หรือ 098 546 5945

107513974 10220631251629129 6910366715776905133 n