#ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาทำแบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ที่มีต่อสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดแผนงาน นโยบาย และมาตรการต่างๆในการดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆนั้น สามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/cdL91PXh6eyUvM137 หรือแสกน QR CODE ด้านล่างนี้

106988272 2739013506367899 4413308339402711555 n