📌ด่วน เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน
📌หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ภาคเรียนที่ 1/2564 ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)"
📌รายวิชาละ 6500 บาท
📌ติดต่อทาง inbox หรือโทร 0899391945
📌ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิถุนายนนี้

 

S 83361794