หลักสูตรทางเลือกใหม่ BBA3ปี สู่ MBA 1ปี
เรียน Shortcut BBA ธุรกิจแฟชั่น ปริญญาตรี 3 ปีจบ
สามารถต่อโปรแกรม MBA ปริญญาโทแค่ 1 ปีเท่านั้น
เรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เรียนรายวิชาใหม่ที่ไม่เคยมีใครเปิดสอนมาก่อน
เรียนกับผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงธุรกิจเพื่อสร้างคอนเนคชั่น
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
มีโครงการเรียนภาษาจีนรองรับการทำธุรกิจ
มีสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทยสนับสนุนการเรียน
ค่าเทอมรวมทุกอย่างแล้ว แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด
ห้องเรียนไทย 39,500 บาท รับ 20 คน
ห้องเรียนนานาชาติ 53,500 บาท รับ 20 คน
รับสมัครวันนี้ถึง มิถุนายน 2564
ปิดรับสมัครเมื่อผู้เรียนเต็มจำนวน
ติดต่อสอบถามโดยตรงทาง Inbox facebook : http://gg.gg/p3cw8
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เพจเฟสบุคโครงการหลักสูตรพิเศษฯ หรือ Line ดัง QR Code ด้านล่างต่อไปนี้
 ช่องทางติดต่อ ๒๑๐๔๑๙

ช่องทางติดต่อ ๒๑๐๔๑๙ 0ช่องทางติดต่อ ๒๑๐๔๑๙ 2