รัยสมัคร
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้

- หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น (หลักสูตรพิเศษ ปริญญาตรี 3 ปี ต่อเนื่องระดับปริญญาโท 1 ปี)
- หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอ (ปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี)
- หลักสูตรแบบออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (ปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี)

ผู้ที่สนใจ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1MIJ-A6FsJ_8Nxbv4p5pXrQCEhIJenR_6/view?usp=sharing
โดยชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ได้ที่ บัญชี ธนาคาร กรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่บัญชี 902-721610-1
สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าสมัครได้ที่

- https://www.facebook.com/Textiles.UTK
- Line@ : @rjl9816x
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*** หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางคณะฯ จะดำเนินแจ้งให้ทราบ ***

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ :

ช่องทางติดต่อ