10กค65การเสวนาการสร้างความร่วมมือยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมผู้สูงอายุภาคสังคม กระทรวงก