7กค65พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และกระทรวงก