ผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาหลิวโจว เข้าพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาหลิวโจว มณฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอนในคณะ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่งการมาเยี่ยมชมคณะในครั้งนี้เป็นการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยแนวทางการศึกษากับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอในปีการศึกษา 2/2565 ที่กำลังจะถึงนี้ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อไปยังกลุ่มนักศึกษาอื่นที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคตอีกด้วย ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ และโรงเรียนเซนต์เฮเลีย เบรลาล์ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

314176259 629478098967990 4780537816495182955 n