ผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาหลิวโจว เข้าพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาหลิวโจว มณฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอนในคณะ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่งการมาเยี่ยมชมคณะในครั้งนี้เป็นการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยแนวทางการศึกษากับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอในปีการศึกษา 2/2565 ที่กำลังจะถึงนี้ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อไปยังกลุ่มนักศึกษาอื่นที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคตอีกด้วย ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ และโรงเรียนเซนต์เฮเลีย เบรลาล์ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

314176259 629478098967990 4780537816495182955 n
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ โคตรถา รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเชิญไปปฏิบัติงานในโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ โคตรถา รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเชิญจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าร่วมดำเนินงานการเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และสนามออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย โครงการภาคประชาคมตามนโยบาย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่อำเภอแม่มอก จังหวัดลำปาง ซึ่งการเดินทางไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นการไปช่วยปฏิบัติงานและการศึกษาแนวทางการทำงานซึ่งจะมีผลขยายมาสู่การสร้างสนามออกกำลังกายผู้สูงอายุชุมชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเครือข่ายการดำเนินงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

313433912 628065875775879 6445431919570500929 n